Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gegevens onderneming

d-cycling | Bikes & Bikefittings
Haven 15
9035 BC  Dronryp
Nederland

email: info@d-cycling.nl
telefoon: +31 (0)517-232644

In verband met drukte zijn wij telefonisch vaak slecht bereikbaar.
Het heeft daarom onze voorkeur wanneer u contact met ons opneemt per email.
Wij zullen uw mail altijd binnen maximaal 1 werkdag beantwoorden.
 

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 10.00u - 18.00u
Vrijdag: 10.00u - 17.00u
's Avonds en op zaterdag: op afspraak
Zon- en feestdagen gesloten

KVK-nummer: 51559552  (d-cycling.nl)
BTW-identificatienummer: NL001764211B07  (d-cycling.nl)

 

Totstandkoming overeenkomst

U kunt uw bestelling plaatsen via de aangegeven bestelprocedure op de website d-cycling.nl. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft het recht uw bestelling tot max. 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inculsief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten van voor retour van uw huis naar ons bedrijf zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en die redelijkerwijs mogelijk (in orginele staat en verpakking) aan ons geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. d-cycling | Bikes & Bikefittings is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeer- of typfouten in de website.
 

Betaling

Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als het volledige bedrag van de bestelling betaald is. De bestelling moet binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Indien de betaling te laat binnen komt wordt deze minus €2.50 euro administratiekosten aan u retour gestort.
 

Aflevering

d-cycling | Bikes & Bikefittings verzendt uw bestelling met de pakketdienst van DHL. Deze zal het pakketje aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen en DHL kan het pakje ook niet bij de buren afgeven, dan laten ze een bericht achter en ze proberen het later opnieuw (maximaal 3 keer). d-cycling | Bikes & Bikefittings doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd van maximaal 5 dagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 15 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde. d-cycling | Bikes & Bikefittings is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet of niet tijdig op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.
 

Verzend- en administratiekosten

U betaalt per bestelling eenmalig verzend- en administratiekosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het afleveradres, het aantal artikelen en de door d-cycling | Bikes & Bikefittings geselecteerde vervoerder. De verzend- en administratiekosten voor uw bestelling kunt u terugvinden tijdens de bestelprocedure. Wijzigingen in deze kosten zijn voorbehouden.
 

Ruilen en Retourneren

Voor omruilingen of retourneringen dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice van d-cycling | Bikes & Bikefittings (e-mail: klantenservice@d-cycling.nl). Wij zullen u dan een retourformulier toe mailen en voorzien van een retouradres waar u het product heen kunt sturen.
U kunt uitsluitend artikelen die gekocht zijn bij d-cycling | Bikes & Bikefittings binnen 14 kalenderdagen na levering ruilen of retourneren  mits het artikel en de verpakking in originele staat, onbeschadigd, ongedragen, ongewassen, met retourformulier, aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd wordt naar het door d-cycling | Bikes & Bikefittings opgegeven retouradres. (zie ook Totstandkoming Overeenkomst hierboven)
Stuur het artikel dat u wilt ruilen of retourneren in een afgesloten verpakking via het postkantoor naar ons retour. Zorg ervoor dat de originele factuur is bijgesloten, het retouradres duidelijk leesbaar is en het pakket voldoende is gefrankeerd. Ongefrankeerd of te weinig gefrankeerde pakketten, evenals retourzendingen zonder bijgevoegde (orginele) factuur en goedgekeurd retourfomulier, worden door d-cycling | Bikes & Bikefittings niet geaccepteerd, ongeacht de reden van de retournering.
 • Onjuiste of defecte producten
  Wanneer het een defect, beschadigd of onjuist geleverd product betreft zullen wij dit product voor u omruilen. De kosten die u maakt voor het retour zenden van het product zal d-cycling | Bikes & Bikefittings aan u vergoeden. Nadat wij het defecte, beschadigde of onjuiste product hebben ontvangen en hebben laten beoordelen door onze leverancier zullen wij u kosteloos het vervangende artikelen toezenden.
 • Omruilen producten
  Wanneer u niet tevreden bent over de kleur of de maat van een artikel, kunt u dit binnen 14 kalenderdagen ruilen. Na het verstrijken van deze termijn is de koopovereenkomst een feit. U kunt het artikel ruilen voor een andere maat of kleur of voor een geheel ander artikel. Als u een artikel wilt ruilen, moet u dit van te voren bij ons aanmelden. Dit kan via e-mail via de klantenservice. Vermeld uw ordernummer, uw naam en het artikel dat u wilt ruilen en het nieuwe artikel dat u wenst te ontvangen. Als u een ruiling niet van te voren hebt aangemeld, wordt deze niet geaccepteerd.

Wanneer het bestelde artikel niet meer op voorraad is, wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Als het bestelde artikel goedkoper is dan het te ruilen artikel dan ontvangt u het resterende bedrag terug. Is het bestelde artikel duurder dan het te ruilen artikel dan wordt het resterende bedrag bij u in rekening gebracht. Ook de verzendkosten voor deze tweede verzending worden bij u in rekening gebracht of verrekend.
 • Retourneren producten
  Indien u een product wenst te retourneren is dit mogelijk. Wij zullen de door u betaalde prijs van het product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugstorten op uw rekening. Indien u de gehele bestelling retourneert, storten wij het complete aankoopbedrag naar u retour. De gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd. Ook de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Let op: Als u een retournering niet van te voren hebt aangemeld, wordt deze niet geaccepteerd.

Actieproducten (sale, uitverkoop of speciale aanbiedingen), fietsbroeken (vanwege hygiënische redenen) en speciaal bestelde artikelen mogen niet geruild en/of geretourneerd worden.
 

Garantie en aansprakelijkheid

 • d-cycling | Bikes & Bikefittings garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de periode na levering die de leverancier van de producten in zijn voorwaarden heeft opgenomen.
 • d-cycling | Bikes & Bikefittings verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal d-cycling | Bikes & Bikefittings de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van d-cycling | Bikes & Bikefittings vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan d-cycling | Bikes & Bikefittings te retourneren en de eigendom daarover aan d-cycling | Bikes & Bikefittings te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van d-cycling | Bikes & Bikefittings, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 • Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is d-cycling | Bikes & Bikefittings niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
 • Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van d-cycling | Bikes & Bikefittings beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is d-cycling | Bikes & Bikefittings niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van d-cycling | Bikes & Bikefittings of zijn ondergeschikten.
 • d-cycling | Bikes & Bikefittings is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen aan de producten door de fabrikanten of leveranciers van deze producten, waardoor deze niet meer geheel in overeenstemming zijn met de foto op de website. d-cycling | Bikes & Bikefittings zal alles in het werk stellen dit zo spoedig mogelijk aan te passen op de website.
 

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het d-cycling-klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door d-cycling | Bikes & Bikefittings, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. d-cycling | Bikes & Bikefittings verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van d-cycling | Bikes & Bikefittings of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
 

Klachten

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd per mail contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@d-cycling.nl).
 

Niet leverbaar artikel

Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet meer leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen wordt u hiervan, per e-mail, op de hoogte gebracht.  

 

Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen d-cycling | Bikes & Bikefittings en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen d-cycling en de klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden

Aldus opgemaakt te Dronryp
1 januari 2011

 

Privacyverklaring d-cycling | Bikes & Bikefittings

d-cycling | Bikes & Bikefittings, gevestigd te Dronryp Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

d-cycling | Bikes & Bikefittings
Haven 15
9035BC Dronryp
Nederland
+31 (0)517 232644
https://www.d-cycling.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van d-cycling | Bikes & Bikefittings is D. Jilesen.
Hij is te bereiken via info@d-cycling.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

d-cycling | Bikes & Bikefittings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@d-cycling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

d-cycling | Bikes & Bikefittings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming

d-cycling | Bikes & Bikefittings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van d-cycling) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

d-cycling | Bikes & Bikefittings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

d-cycling | Bikes & Bikefittings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

d-cycling | Bikes & Bikefittings gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door d-cycling | Bikes & Bikefittings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@d-cycling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. d-cycling | Bikes & Bikefittings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

d-cycling | Bikes & Bikefittings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@d-cycling.nl

Aldus opgemaakt te Dronryp
1 mei 2018